Monday, February 9, 2009

ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT

Ketahuilah bahawa aqidah Islam antaranya adalah ALLAH WUJUD TANPA MEMERLUKAN MANA-MANA TEMPAT, akidah ini berdalilkan firman Allah S.W.T dalam surah As-Syura ayat 11

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Sekalipun lafaz:

"Allahu maujud bilaa makaanin" iaitu "Allah ada tanpa bertempat" lafaznya tidak disebut di dalam Al-Quran mahupun Al-Hadis ianya tidak bermakna kita boleh beri'tiqad zat Allah itu di suatu tempat atau di banyak tempat. ini kerana Allah S.W.T sendiri tidak pernah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa Dia bertempat. Begitu juga sabda Nabi tidak pernah mengatakan Allah bertempat atau "Allahu fi makaanin"

Apabila Allah dan Rasulnya tidak pernah menyatakan dia bertempat maka menafikan tempat bagi Allah itu adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh syara' sepertimana kita menafikan bagi Allah sifat berjanggut, sifat beranggota dan sifat-sifat yang lemah yang mana sifat yang lemah tersebut lafaznya tidak pernah disandarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w. Begitu juga kita menafikan lafaz yang membawa sifat persamaan Allah dengan makhluk-maklukNya, sebagai contoh kita melafazkan: 'Allah tidak serupa dengan ayam, tidak serupa dengan manusia", walaupun lafaz tersebut tidak dinyatakan dalam al-Quran mahupun al-hadis tidaklah bererti kita dilarang menafikannya. Ini kerana Allah telah berfirman yang bermaksud "Tiada sesuatupun yang menyerupainya", di sini Allah telah menafikan persamaan diriNya dengan makhlukNya secara umum. maka menafikan tempat bagi Allah tidak dilarang oleh islam berdasarkan dua perkara:

  1. Tidak pernah Allah dan Rasulnya menyandarkan lafaz "bertempat" bagi Allah
  2. Berhala-berhala adalah bertempat, maka sekiranya disandarkan tempat bagi Allah maka wujud unsur-unsur menyamakan Allah dengan berhala dan ini adalah akidah mujassimah musyabbihah sesat.

mujassimah musyabbihah mempercayai bahawa tempat bagi Allah adalah di atas arasy berdalilkan secara dusta pada firman Allah S.W.T dalam surah Toha ayat 5
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

begitu juga sebahagian Mujassimah Musyabbihah yang lain mempercayai bahawa Allah duduk di atas arasy juga mempergunakan ayat yang sama dan ayat-ayat yang mempunyai lafaz 'istawa' bagi Allah. ini tidak lain kecuali menghidupkan aqidah Yahudi yang menyandarkan sifat "duduk" bagi Allah.

Ketahuilah bahawa lafaz 'istawa' apabila disandarkan kepada Allah tidaklah bererti duduk mahupun bertempat. Ini kerana sifat duduk dan bertempat merupakan sifat makhluk dan tidak pernah Allah S.W.T dan RasulNya menyatakan Allah "duduk", dan tidak pernah juga Allah dan Rasulnya menyatakan "Allah bertempat". Wallahi tidak pernah.

sumber: handout Seminar Pembinaan Ummah - Masjid Wilayah - 7 February 2009

Tuesday, February 3, 2009

Seminar Pembinaan Ummah - Jom Daftar

SILA KLIK DI ATAS GAMBAR
PROGRAMME DETAILS
SEMINAR PEMBINAAN UMMAH DAN MEMBASMI MURTAD


TIME &ACTIVITIES

7.30 A.M.
Arrival of participants

7.45 A.M.
Arrival of speaker and VIPs
1. VIPs
- Mufti Wilayah Persekutuan
- Dean CFS IIUM
- Pengarah JAKIM
- Penaung Yayasan Sofa Negeri Sembilan
(Dato’ Syed Omar bin Abdul Qadir al-Aidrus)

8.15 A.M.
Opening remarks by Master of Ceremony
Al-Qur’an Recitation
Speech by Dato’ Syed Omar b. Abdul Qadir
Launching by Ketua Pengarah JAKIM
Multimedia Presentation

9.15 A.M.
Breakfast

9.45 A.M.
Talk 1
-Ust. Hj. Zamihan Hj Mat Zin
( Peranan Mahasiswa Dalam Memahami serta Membanteras Penyelewengan Agama dan Gejala Murtad )

10.45 A.M.
Break

11.00 A.M.
Talk 2
- Ust. Hj Mahfuz Bin Muhammad
( Kesamaran yang Perlu Dijelaskan dalam Memahami Agama )

12.45 A.M.
Lunch and Zuhr Prayer

2.00 P.M.
Talk 3
-Ust. Ahmad Faidzurrahim b. Haji Muhammad Alwi
( Pegangan Jitu Seorang Muslim )

3.15 P.M.
Break session

4.30 P.M.
“Sesi Suai Kenal bersama Ulama’ “
- Tausiyah by al-Mukarram Syeikh ‘Afeefuddin al-Jailani
-Tausiyah by al-Habib ‘Ali Zaenal Abidin al-Hamid
- Special performance by Qasidah Group from Yayasan JenderamPROGRAMME DETAILS
SPECIAL TALK
مفاهيم يجب أن تصحح
(TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF ISLAMIC FAITH)


7.45 p.m. : Arrival of participants, VIPs and speakers
1) VIPs
- Dean of CFSIIUM
- Deputy Dean of all departments
- Tuan Mohd. Shukor Bin Sabudin( Yang Di Pertua Yayasan Sofa Negeri Sembilan )

2) Speaker
- Syeikh Muhammad Fuad b Kamaluddin al-Maliki

: Ratib Haddad Recitation-lead by al-Habib Ali Zaenal Abidin al-Hamid

8.15 p.m. : Opening Remarks by MC
Al-Qur’an Recitation

9.15 p.m. : Talk Begins

11.00 p.m. : Question & Answer Session

11.15 p.m. : Maulid Daiba’ie Recitation
-Lead by Qasidah Nabawiyyah As-Sofa Group

11.45 p.m : Disperse & Refreshment